Nailsuperstore.hr je u 100% vlasništvu tvrtke Euport d.o.o.

Osnovni podaci o nama:

EUPORT d.o.o., PJ Bakar
Nautička 3
51222 Bakar
OIB 92965286529
MB 2783533
Transakcijski račun: 2500 0091 1013 5500 8 kod ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR50 2500 0091 1013 5500 8
Telefon: +385 (0) 51 761 617
Mobilni: +385 (0) 91 185 80 95
Email: info@nailsuperstore.hr

Radno vrijeme:

Od 8.00 do 16.00, od ponedjeljka do petka.