Pravila i uvjeti korištenja

Slijedeći uvjeti korištenja, osigurat će Vama i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje Nailsuperstore.hr.
Korisnik koristi Nailsuperstore.hr isključivo na svoj rizik.
Nailsuperstore.hr ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem Nailsuperstore.hr .

Nailsuperstore.hr dostavlja na točne, kompletne osobne podatke ili podatke o pravnom subjektu.
U slučaju promjene osnovnih podataka za registraciju korisnika (adrese, telefonskog broja i sl.) korisnik je dužan obavijestiti Nailsuperstore.hr o promjenama.
Korisnik se slaže da Nailsuperstore.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili ukinuti prava pristupa Nailsuperstore.hr ukoliko korisnik koristi Nailsuperstore.hr na neprihvatljive/nedozvoljene načine. Korisnik se slaže da Nailsuperstore.hr nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastanu ograničavanjem ili ukidanjem korištenja servisa zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.

Uvjeti korištenja Nailsuperstore.hr

Korisnik se slaže da će procijeniti i prihvatiti rizike vezane uz sadržaj, točnost i korisnost sadržaja dobavljivog na Nailsuperstore.hr .
Nailsuperstore.hr ima pravo elektroničkom poštom ili pismenim putem informirati svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim činjenicama vezanim uz korištenje Nailsuperstore.hr .

Zaštićeni sadržaji i ostala prava

Nailsuperstore.hr omogućuje pristup zaštićenim sadržajima (eng copyright, trademark, intelectual property rights).
Korisnik se slaže da će koristiti sadržaj sukladno zakonima i propisima kojima je taj sadržaj zaštićen.
Korisnik se slaže da neće ni na koji način objavljivati niti prenositi zaštićeni sadržaj bez pristanka njegovog vlasnika.
Takve radnje imat će za posljedicu prekid ugovora o korištenju Nailsuperstore.hr .

Prekid korištenja servisa. Korisnik može prekinuti korištenje servisa u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.
Korisnik isključenje traži pismenim putem. Euport d.o.o. će prekinuti pravo korisnika na korištenje Nailsuperstore.hr samo ukoliko se korisnik ne pridržava uvjeta korištenja
Nailsuperstore.hr .
Korisnik se slaže da Euport d.o.o. ima pravo izbrisati sve njegove podatke sa svojih poslužitelja u trenutku isključenja korisnika.

Neprihvatljivi/ nedozvoljeni načini korištenja Nailsuperstore.hr servisa

Euport d.o.o. će svojim korisnicima pružiti neometan i slobodan pristup Nailsuperstore.hr .
Euport d.o.o. ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivm/ nedozvoljenim korištenjem Nailsuperstore.hr .
U svrhu neometanog korištenja Interneta neprihvatljivima se smatraju sljedeći postupci:
- Nezakoniti sadržaj - Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje direktno krše postojeće hrvatske i internacionalne zakone.
- Lažne informacije - Korisnik se slaže da neće objavljivati niti prenositi informacije za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
- Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih sadržaja

Obaveze Nailsuperstore.hr prema korisnicima

Nailsuperstore.hr se obavezuje pružiti profesionalnu kvalitetu usluga svojim korisnicima.


Garancija proizvoda Nailsuperstore.hr

Euport d.o.o. garantira i povjeri da su svi proizvodi iz Nailsuperstore.hr kataloga prije slanja do pošte ispravni i bez defekta.

Tajnost podataka

Euport d.o.o. ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Vaše osobne podatke drugima.
Podaci o korisniku neće biti dani trećoj strani ukoliko ne postoji predhodno odobrenje korisnika, osim u slučaju kada:
- Postoji zakonska obveza davanja podataka o korisniku
- Želimo zaštiti korisnika
- Želimo zaštiti prava i vlasništvo Nailsuperstore.hr

Privatnosti naručivanjem proizvoda na Nailsuperstore.hr

Mi smo odlučni u zaštiti Vaše privatnosti.
Koristimo podatke o Vama za procesiranje narudžbe i Vašeg što ugodnijeg kupovanja.

Autorska prava

Euport d.o.o. je vlasnik svih autorskih prava na Nailsuperstore.hr .
Ukoliko smatrate da je došlo do povrede autorskih prava na Nailsuperstore.hr molimo vas da nas o tome obavijestite na:
info@Nailsuperstore.hr